You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Mateusz Brawański 03d8a11b10
v1.0
2 years ago
doc Docs updated. 2 years ago
src v1.0 2 years ago
.classpath draft simplified class diagram 2 years ago
.project draft simplified class diagram 2 years ago
README.md Fixed minor javadocs mistakes. 2 years ago

README.md

Projekt PROZE, Semestr 20Z

Sokoban

Autorzy:

  • Brawański Mateusz
  • Kaczkowski Maciej

Dokumentacja

  • Dokumentacja dostępna jest tutaj.

Uruchamianie projektu

Żeby skompilować i uruchomić projekt, należy użyć Gradle'a.

Plik JAR zostanie utworzony w katalogu src/build/libs.

Windows

cd src
gradlew.bat shadowJar

Linux, OS X

cd src
sh gradlew shadowJar

Uruchomienie z katalogu projektu

Żeby uruchomić będąc w katalogu projektu (src): java -jar build/libs/Sokoban-1.0-SNAPSHOT-all.jar

Można przy użyciu wiersza poleceń zmieniać niektóre opcje programu, takie jak język. Żeby uzyskać więcej informacji, wykonaj program z wiersza poleceń z argumentem --help.

Do uruchomienia wymagany jest folder config dostępny w katalogu projektu (src).